Hypnosterapi.


Hypnos är ett tillstånd av fokuserad koncentration som de flesta av oss upplever dagligen. t ex när du lever dig in i en bra bok eller film. när du har kört bil den sista biten hem utan att veta hur du kom fram. Då har du befunnit dig i ett lätt tillstånd av hypnos. 
Hypnos är ett helt naturligt tillstånd. All hypnos är en form av självhypnos, vilket betyder att det är du som har kontroll och kan avbryta hypnosen när som helst om du vill. Jag som terapeut är din guide. 
Målet med hypnos är att få tillgång till det undermedvetna. Den del av vårat sinne som ligger strax under vårt vanliga medvetande, inunder det ständiga bombardemanget av tankar, känslor och yttre stimuli. Det är också där som allt vi upplever, men inte bär med oss i vårat medvetna sinne lagras. Allt som vi trodde att vi hade glömt finns där.
Det undermedvetna begränsas inte av våra självpåtagna gränser för logik, tid och rum. Det kan förmedla kreativa lösningar på våra problem. Det kan gå bortom det ordinära och komma i kontakt med en visdom som står långt över vår vardagliga förmåga. Hypnos ger oss tillgång till vårt undermedvetnas visdom på ett riktat sätt, som kan åstadkomma helande, på ett djupare plan. 
När du ät hypnotiserad sover du inte. Ditt medvetande har alltid klart för sig, vad du upplever när du är under hypnos. Trots att du har djup kontakt med ditt undermedvetna, kan ditt medvetande kommentera, kritisera och censurera.  Du har alltid kontroll över det du säger. Hypnos är inget "sanningsserum" Och du kommer att komma ihåg allting som du har varit med om under hypnos sessionen.

 Har du frågor och funderingar är du välkommen att boka in ett kostnadsfritt 20 minuters samtal med mig. 

Tidigare liv regression/ terapi

Är helt enkelt bara nyfiken på att få uppleva en tidigare inkarnation, eller har du något livsbegränsande symptom
som du har sökt hjälp för men som man inte hittar någon förklaring till. I det läget kan regressionsterapi vara lösningen. 
Regressionsterapi kan gå till på olika sätt. Ett är exempelvis att följa ett symptom genom flera olika liv. Så kan man T ex finna att en klient, som söker för obotlig migrän hur han i ett tidigare liv blivit sårad i huvudet. Återupplevelsen av den situationen med allt vad det innebär i form  av känslor och insikt räcker ofta för att migrän anfallen ska upphöra. Med den här tekniken har exempelvis Dr Brian Weiss, bland många andra, framgångsrikt behandlat tusentals klienter i USA.

Vägen till denna befriande självinsikt kantas av mycket annat gott, som att man exempelvis förlorar sin rädsla för döden i och med hur man verkligen upplever hur livet fortsätter, att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat. Fast i olika kroppar. 
Hur det än är med den saken, och hur skeptisk man än är gällande tidigare liv. Så är det ett faktum att regressionsterapi fungerar. i många fall till och med väldigt bra. Regression används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnationstanken. Och vem bryr sig om ett "tidigare liv" är en omgestaltning av det här livet eller en verklig tidigare liv existens? Det är resultat vi är ute efter! 

Hypnoanalys

Hypnoanalys är en lämplig terapiform för dig som inte kan finna någon logisk orsak till din bekymmer. Det här är en
relevant terapi för alla åkommor som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter. SyInom hypnoanalysen söker man efter orsaken till problemen i den tidiga barndomen. Det unga oerfarna sinnet har ännu inte lärt sig tolka och förstå världen, vilket ofta leder till inre konflikter, förvärrade av känslor som, rädsla, vrede och skam. Ibland blir det här känslorna så starka att barnet tvivlar på att det går att klara av dom. I det ögonblicket träder självbevarelsedriften in och skjuter ner de konflikt skapande känslorna ner i det undermedvetna och skapar en bortträngning, så att de ligger oåtkomliga för det medvetna sinnet. Bara för att man inte kan minnas de känslorna och händelserna, innebär det inte att de är borta. De gör sig påminda på olika sätt, det kan t ex vara ångest, fobier, ätstörningar m.m
Syftet med den här terapi formen är att du ska hitta orsaken till problemet och låta den komma fram i ljuset och att på så sätt kan frigöra dig från det som skapar t ex ångesten. Och på sätt bli fri från den

Frågor och svar om hypnos

Vad är hypnos?
Det är framkallat tillstånd av avslappning och koncentration som omfattar både kropp och själ. 
Är alla mottagliga för hypnos?
Ja de allra flesta kan om de vill bli hypnotiserade. 
Är man medveten om vad som sker?
Absolut. Man är inte omtöcknad eller borta, bara behagligt avslappnad, vilket kan få många att tro att det inte fungerade.
Så man sover alltså inte?
Nej inte alls. Man är bara maximalt avslappnad.
Kan jag förmås göra saker mot min vilja?
Nej. Skulle någon försöka med något, som för dig verkar stötande skulle du genast lämna det hypnotiska tillståndet. 
Om något händer terapeuten under behandlingen kan jag då komma tillbaka?
Det finns ingenstans att "komma tillbaka" ifrån, så skulle någonting utöver det vanliga hända så kommer du omedelbart att öppna ögonen.