Hypnosterapi.

Syftet med denna text är att göra dig bekant med hypnos/ suggestionsterapi.
Faktum är att hypnos är ett helt normalt, icke magiskt fenomen med förutsägbara verkningar. Det är helt uteslutet att en person kan behärskas, manipuleras eller försättas i djup trans mot sin vilja. En person i hypnos sover inte, däremot kan han vara mer medveten om vad som sker i omvärlden än i normala fall, för sinnena fungerar vanligtvis bättre. Men och detta är det viktiga; så länge allt är normalt och vardagligt omkring honom bryr han sig inte om omgivningen - han orkar helt enkelt inte engagera sig. bara 
Ingen kan någonsin förmås att göra saker mot sin vilja och alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga kan uppleva det hypnotiska tillståndet. Det är inte ovanligt att man hör någon säga "Mig kan ingen söva" eller "Jag skulle inte vilja att någon annan kontrollerar mig", eller "Tänk om jag kommer att berätta en massa saker jag inte vill att någon annan ska höra".  Påståenden som dessa visar bara på en grundläggande missuppfattning om vad hypnos egentligen är.

Hypnos ett naturligt fenomen, är högst behagligt och avslappnande och jo man kan prata under hypnos.  Att någon skulle kunna komma till skada under hypnos är helt otänkbart. Snarare används denna urgamla metod alltmer som ett komplement till skolmedicinen där den bl a visat sig vara ett värdefullt alternativ till droger vid narkos eller smärtlindring. Hypnos har använts i tusentals år för att effektivt påskynda läkning samt lindra stressymptom. En bra definition på hypnos är;    "Ett tillstånd av samtidig och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner". 

Hypnos är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat. Terapeuten använder sin röst för att försätta klienten i hypnos och fast det inte är säkert att klienten känner sig  "hypnotiserad"  kommer han att uppleva en känsla av mental och fysisk avkoppling. Vad gäller avslappning har hypnos ingen like. 
Hypnos har ingenting  med trollstavar och ockulta förmågor att göra, även om klienten förmodligen kommer att tycka det vara rent magiskt hur symptomen bara försvunnit och självinsikten ökat. 

Relevant information.
Med hypnos som grundtillstånd behandlar jag många olika sorters problem. Men vare sig, Du är en rökare eller du tycker det är jobbigt med att tala inför andra. Får du i alla lägen min fulla uppmärksamhet. Som din terapeut respekterar jag helt och hållet din rätt till anonymitet och min tystnadsplikt gör att vad du än anförtror mig, aldrig förs vidare.

Tidigare liv regression/ terapi

Det är något för dig som är nyfiken på att få uppleva en tidigare inkarnation, eller har du något livsbegränsande symptom
som du har sökt hjälp för men som man inte hittar någon förklaring till. I det läget kan regressionsterapi vara lösningen. 
Regressionsterapi kan gå till på olika sätt. Ett är exempelvis att följa ett symptom genom flera olika liv. Så kan man T ex finna att en klient, som söker för obotlig migrän hur han i ett tidigare liv blivit sårad i huvudet. Återupplevelsen av den situationen med allt vad det innebär i form  av känslor och insikt räcker ofta för att migrän anfallen ska upphöra. Med den här tekniken har exempelvis Dr Brian Weiss, bland många andra, framgångsrikt behandlat tusentals klienter i USA.
Man kan också likt Dr Thorwald Dietlefsen i Tyskland, gå vidare och följa symptomen genom flera liv för att utröna vad klienten, genom sina symptom egentligen vill säga till sig själv.  Vad är det han ska lära sig av situationen? Då kommer man in på frågor om skuld och ansvar, tunga frågor, men också sköna att ha rett ut. Det är sannerligen självinsikt!

Vägen till denna befriande självinsikt kantas av mycket annat gott, som att man exempelvis förlorar sin rädsla för döden i och med hur man verkligen upplever hur livet fortsätter, att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat. Fast i olika kroppar. 
Hur det än är med den saken, och hur skeptisk man än är gällande tidigare liv. Så är det ett faktum att regressionsterapi fungerar. i många fall till och med väldigt bra. Regression används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnationstanken. Och vem bryr sig om ett "tidigare liv" är en omgestaltning av det här livet eller en verklig tidigare liv existens? Det är resultat vi är ute efter! 
Klienten vill bli av med sin ångest, fobi eller migrän och bryr sig oftast inte om vilken metod som används. Huvudsaken är att den fungerar!Hypnosterapi. Tidigare liv regression
           60 min   800 kr 
           90 min    1000 kr 
Hypnos för avslappning och sluta röka är godkänt av skatteverket för friskvårdsbidrag.
Jag finns hos   www.epassi.se för de vars arbetsgivare använder deras tjänst. 

Tidsbokning  görs per telefon eller mail. 
070 8383879
mediummattias@gmail.com
'


Frågor och svar om hypnos

Vad är hypnos?
Det är framkallat tillstånd av avslappning och koncentration som omfattar både kropp och själ. 
Är alla mottagliga för hypnos?
Ja de allra flesta kan om de vill bli hypnotiserade. 
Är man medveten om vad som sker?
Absolut. Man är inte omtöcknad eller borta, bara behagligt avslappnad, vilket kan få många att tro att det inte fungerade.
Så man sover alltså inte?
Nej inte alls. Man är bara maximalt avslappnad.
Kan jag förmås göra saker mot min vilja?
Nej. Skulle någon försöka med något, som för dig verkar stötande skulle du genast lämna det hypnotiska tillståndet. 
Om något händer terapeuten under behandlingen kan jag då komma tillbaka?
Det finns ingenstans att "komma tillbaka" ifrån, så skulle någonting utöver det vanliga hända så kommer du omedelbart att öppna ögonen.