Hypnosterapi.


Hypnos är ett tillstånd av fokuserad koncentration som de flesta av oss upplever dagligen. t ex när du lever dig in i en bra bok eller film. när du har kört bil den sista biten hem utan att veta hur du kom fram. Då har du befunnit dig i ett lätt tillstånd av hypnos. 
Hypnos är ett helt naturligt tillstånd. All hypnos är en form av självhypnos, vilket betyder att det är du som har kontroll och kan avbryta hypnosen när som helst om du vill. Du kan inte bli hypnotiserad mot din vilja. 
Målet med hypnos är att få tillgång till det undermedvetna. Den del av vårat sinne som ligger strax under vårt vanliga medvetande, inunder det ständiga bombardemanget av tankar, känslor och yttre stimuli. Det är också där som allt vi upplever, men inte bär med oss i vårat medvetna sinne lagras. Allt som vi trodde att vi hade glömt finns där.
Det undermedvetna begränsas inte av våra självpåtagna gränser för logik, tid och rum. Det kan förmedla kreativa lösningar på våra problem. Det kan gå bortom det ordinära och komma i kontakt med en visdom som står långt över vår vardagliga förmåga. Hypnos ger oss tillgång till vårt undermedvetnas visdom på ett riktat sätt, som kan åstadkomma helande, på ett djupare plan. 
När du är hypnotiserad sover du inte. Ditt medvetande har alltid klart för sig, vad du upplever när du är under hypnos. Trots att du har djup kontakt med ditt undermedvetna, kan ditt medvetande kommentera, kritisera och censurera.  Du har alltid kontroll över det du säger. Hypnos är inget "sanningsserum" Och du kommer att komma ihåg allting som du har varit med om under hypnos sessionen.
Några områden där du kan bli hjälpt av hypnosterapi är t ex vid :
Ångest. 
Sluta röka/ snusa
Gå ner i vikt
Rädslor / Fobier
Stress
Relationer
Självkänsla
Tala inför grupp
Humörhantering
Kreativitet
Medvetenhet / Intuition
Många gånger räcker det med 1 - 2 sessioner. 

Hypnosterapi  90 min / 1200 kr. 

Tidigare liv regression/ terapi

Är du helt enkelt bara nyfiken på att få uppleva en tidigare inkarnation, eller har du något livsbegränsande symptom
som du har sökt hjälp för men som man inte hittar någon förklaring till. I det läget kan regressionsterapi vara lösningen. 
Regressionsterapi kan gå till på olika sätt. Ett är exempelvis att följa ett symptom genom flera olika liv. Så kan man T ex finna att en klient, som söker för obotlig migrän hur han i ett tidigare liv blivit sårad i huvudet. Återupplevelsen av den situationen med allt vad det innebär i form  av känslor och insikt räcker ofta för att migrän anfallen ska upphöra. Med den här tekniken har exempelvis Dr Brian Weiss, bland många andra, framgångsrikt behandlat tusentals klienter i USA.

Vägen till denna befriande självinsikt kantas av mycket annat gott, som att man exempelvis förlorar sin rädsla för döden i och med hur man verkligen upplever hur livet fortsätter, att döden för många faktiskt bara tycks innebära en övergång från ett sätt att leva till ett annat. Fast i olika kroppar. 
Hur det än är med den saken, och hur skeptisk man än är gällande tidigare liv. Så är det ett faktum att regressionsterapi fungerar. i många fall till och med väldigt bra. Regression används med framgång även av terapeuter som privat ställer sig skeptiska till reinkarnationstanken. Och vem bryr sig om ett "tidigare liv" är en omgestaltning av det här livet eller en verklig tidigare liv existens? Det är att du blir hjälpt som är det viktiga!

Tidigare liv regression 90 min / 1300 kr

Kontakt med andra sidan under hypnos.

Det är här en session för dig som vill möta dina anhöriga som har gått över till andra sidan. Kanske är du nyfiken på vem eller vilka som vill komma med en hälsning till dig. Eller så kanske du har en önskan om att få ett avslut med en person som inte blev av när personen levde. Att få möta sina anhöriga på det här sättet är helande. Under hypnosen släpper man sinnets "normala" begränsningar. Vilket gör det fullt möjligt att få kontakt med andra sidan. Man behöver inte anse sig vara medial för att göra den här sessionen.
Jag bestämmer inte vem eller vilka som kommer till just dig under den här sessionen.

Priset för denna session 90 min / 1200 kr

Livet mellan liven.

För att boka en livet mellan liven så behöver du ha gjort en tidigare liv regression alt ha erfarenhet från resor i medvetandet. Här får du via ett tidigare liv och dödsögonblicket i det livet följa din själs resa hem till andra sidan. Du får möta din själsgrupp, träffa din guide, anhöriga och vänner som är på andra sidan, se mönster, eventuella blockeringar och läxor. Få klarhet i relationer från tidigare liv med människor runt dig i ditt nuvarande liv. Du får svar på frågor som rör din livsväg. En session tar 3-4 timmar inklusive samtal före och efter.

Livet mellan liven 3-4 timmar/ 3000 kr