Privat sittning

Syftet med en privatsittning är att ge bevis på själens fortlevnad. Vem som kommer till just dig är ingenting som jag
bestämmer, det är andevärlden som sköter det.
En privatsittning går till så att jag beskriver en person i taget  ( om de är flera) Jag ber de att ge mig så tydlig information som möjligt om vilka de är. Så att du ska förstå vem det är som vill förmedla sig till dig.  Jag brukar säga att den som är bäst lämpad att lämna budskapet är den som kommer till dig från andra sidan. Det kan vara vem som helst som har någon relation till dig, t ex en nära släkting eller en bekant eller någon annan som du har en relation till. 
Man kan be den person man vill ha kontakt med att komma. Min erfarenhet är att personen man ber komma kommer i de flesta fallen. 
Din investering  50 min  900 kr

Intuitiv vägledning

Har du frågor gällande din livssituation? Känner du att du sitter fast hur kommer jag vidare? Frågor kring andlig/ personlig
utveckling, boende, studier m.m. När jag gör intuitiv vägledning så använder jag mig helt och hållet av min intuition. Jag använder
inga kort eller andra hjälpmedel. Kom gärna förberedd med frågor och ett öppet sinne. 
 Jag svarar inte på frågor gällande sjukdomar och död.
Din investering   50 min 900 kr

Seanser

Vill du ha en seans tillsammans med vänner eller familj med budskap från andra sidan.  Så kommer jag hem till dig och har seans.
En seans tar till 1.5 - 2 timmar. Ni kan vara 5 - 10 personer. Är ni färre en 5 stycken, är ni välkomna till min lokal i Trosa. 
Under en grupp seans får alla budskap, vill ha en seans med inriktning på tidigare liv, så går det bra. Meddela vid bokning om du
vill ha en tidigare liv seans.
Jag håller även stor seanser. Vill du att jag kommer och har en storseans, tveka inte att kontakta mig.
Din investering 375 kr/ person för en grupp seans. 

Hemsökta hus/ Hus rensning

Upplever du oförklarliga fenomen i ditt hem? En närvaro fast det inte är någon där?  Saker som försvinner för att dyka upp på en
annan plats? Ljud från delar i hemmet där ingen är? Då kan det vara så att du har en platsbunden ande i ditt hem.  Vid en
husrensning gör jag hembesök och känner av energierna i hemmet och tar kontakt med anden eller andarna som finns på platsen
och förmedlar vad de vill ha sagt och hjälper dem sedan över till ljuset. Många gånger har de något oavslutat här och har valt att
stanna kvar.
Kostnad från 2200 kr