Vill du vara ditt eget medium?

Är det möjligt för någon som inte anser sig vara medial att få kontakt med andra sidan?Min övertygelse är att alla kan få
kontakt vare sig man är medial eller inte. Under den här sessionen så leder jag dig ner i ett avslappnat tillstånd (hypnos)
Där du öppnar dina sinnen och blir mer mottaglig för andevärlden, där det är möjligt att få kontakt med nära och kära på  andra sidan eller dina guider. För att ta mot budskap från dom. Eller om det är något man själv vill säga direkt till den som väljer att komma. 

Privat sittning

Syftet med en privatsittning är att ge bevis på själens fortlevnad. Vem som kommer till just dig är ingenting som jag
bestämmer. Jag brukar säga att den som är bäst lämpad att lämna budskapet är den som kommer till dig från andra sidan. Det kan vara vem som helst som har någon relation till dig, t ex en nära släkting eller en bekant. 
Man kan be den person man vill ha kontakt med att komma. Min erfarenhet är att personen man ber komma kommer i de flesta fallen. 

Intuitiv vägledning

Är du nyfiken på framtiden? Känner du att du har fastnat och inte kommer vidare i din nuvarande situation? Är du nyfiken på hur du ska utveckla din andlighet? Kärleken, relationer. Det kan gälla vad som helst. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Tidigare liv

Är du nyfiken på vem du har varit eller vad du har gjort i ett tidigare liv? Vill du veta mer om hur dina tidigare liv påverkar dig idag? Kanske har du oförklarliga rädslor?
Det här som en privatsittning. Där jag berättar vad jag får till mig. 
En del personer som kommer till mig, vill ha bekräftelse på att de minnen de tror kommer från ett tidigare liv är just det. Eller är du helt enkelt bara nyfiken på vad  du har varit med om i ett tidigare liv?
 Vill du hellre uppleva ett tidigare liv själv, genom en regression. Så finns det mer info under fliken hypnos. 

Seanser

Gruppseans. Du bjuder in upp till  8  personer. För en kväll med budskap från nära och kära från andra sidan. På en gruppseans får alla ett budskap. Vill man så går det att ha en seans med tidigare liv istället för en vanlig seans. En gruppseans tar 2 - 3 timmar. Det går även att boka mig för storseanser. 

Hemsökta hus/ Hus rensning

Upplever du oförklarliga fenomen i ditt hem? En närvaro fast det inte är någon där?  Saker som försvinner för att dyka upp på en annan plats? Ljud från delar i hemmet där ingen är? Då kan det vara så att du har en platsbunden ande i ditt hem.  Vid en husrensning gör jag hembesök och känner av energierna i hemmet och tar kontakt med anden eller andarna som finns på platsen och förmedlar vad de vill ha sagt och hjälper dem sedan över till ljuset. Många gånger har de något oavslutat här och har valt att stanna kvar.